News

Qiang Da Packaging Company visited and gave gifts to children at Cat Tuong Monastery

Sympathize with the difficult circumstances of the children at the monastery. Mr. Liu Xiao Yong – General Director of the company came to give gifts and support the cost of repairing the monastery. Support living and studying expenses for children at the monastery. On November...

6 factors affecting the cost and quality of packaging printing

Hiện nay, in bao bì đang là một nhu cầu rất thiết yếu cho mọi doanh nghiệp. Ngoài chất lượng sản phẩm, bao bì chính là yếu tố tác động đầu tiên đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Bao bì giấy là sự lựa...