GOOD
MORNING

Bắt đầu việc bắt tay với chúng tôi
Để chúng tôi tạo ra sự hài lòng cho bạn
Cường Đại CO.,LTD
Lô A3.2 Đường N2, Khu Công Nghiệp Trần Anh - Tân Phú,
Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Mobile(0272) 3778158, 3778258
Fax(0272) 3778186
E-mailjackliu@cuongdai.com.vn
minhminh@cuongdai.com.vn
lien_kd@cuongdai.com.vn
kristine.nguyen@cuongdai.com.vn
8h00 am - 17h pm
Monday to Saturday